top of page
954 Foster City

954 Foster City

这是一个商业项目。设计公司给我们尺寸后,我们第一时间开始设计。经过与设计公司的良好沟通,他们采取了我们的设计,并很快商讨完成了所有的细节。我们在很短的时间内完成所有的橱柜。客户对我们的设计和成品非常满意。

954 Foster City -3.jpg
954 Foster City
954 Foster City
954 Foster City
954 Foster City
954 Foster City
954 Foster City
954 Foster City -14.jpg
954 Foster City
954 Foster City
bottom of page